Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku ROLA

77-300 Człuchów, Słowackiego 19

logotyp

 

Biuro Zrzeszenia Rola

 

biuro czynne

poniedziałek, środa, czwartek

 w godz. 7.30 – 14.30

 

Kierownik Biura

 

Barbara Sikora-Adamczyk

 

 

 • Zrzeszenie ROLA w Pradze - wyjazd studyjny 22 - 27 października 2017

 • "Odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie szkód łowieckich na

  polach uprawnych oraz projektu nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie

  udzielona Panu Marcinowi Bustowskiemu Przewodniczącemu Związków

  Zawodowych Rolników Rzeczypospolitej "Solidarni", którą otrzymaliśmy

  do wiadomości"

 • Stanowisko rolników w sprawie dostosowania obowiązującego prawa

  łowieckiego do dzisiejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

 • Zrzeszenie ROLA w Sztokholmie - wyjazd studyjny 12-15 listopada 2016r

   

   

  W dniach 12-15.11.2016r. odbył się wyjazd studyjny członków Zrzeszenia

  "ROLA"  wraz z osobami towarzyszącymi. Głównym punktem programu było

  szkolenie "Szkody łowieckie - coraz większy problem rolników. Meandry

  ustawy prawo łowieckie" prowadzone przez P. Romana Włodarza - Prezesa

  Śląskiej Izby Rolniczej oraz debata panelowa: Zrzeszenie "ROLA" - skąd

  przyszliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy". Debatę prowadził

  P. Karol Bujoczek - Redaktor Naczelny top agrar Polska,

  paneliści - dr Ryszard Burzyński, Mecenas Maciej Kempa,

  Karol Grochowski - Prezes  Zrzeszenia oraz Członkowie Zrzeszenia ROLA.

   

   

  ZAPROSZENIE

   

 • „Wykorzystanie lokalnej biomasy do celów grzewczych. Aspekty ekonomiczne i ekologiczne”

   

  ZAPROSZENIE

   

   

   

  Zapraszamy na seminarium organizowane z inicjatywy Wójta Gminy Człuchów Adama Marciniaka,

   w którym Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku "ROLA" jest sponsorem. Tematem spotkania będzie " Wykorzystanie lokalnej biomasy do celów grzewczych. Aspekty ekonomiczne i ekologiczne." Odbędzie się to w dniach 2-3 października 2014r we Wierzchowie gm. Człuchów

  w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 16.

   

   Warunkiem udziału w seminarium jest potwierdzenie udziału osobiście bądź telefonicznie

  do biura ZPZiR "ROLA" (tel. 533 523 032) do dnia 26.09.2014r

   

   

  Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

   

   

  PROGRAM

   

   

  ZAPROSZENIE

   

 • Uwaga – Projekt Nowego Systemu Płatności Bezpośrednich na lata 2015-2020

 • List Prezesa do członków Honorowych Zrzeszenia

 • List Prezesa do członków Zrzeszenia – 10 czerwca 2014 r.

 • List Prezesa do członków Zrzeszenia – 25 maja 2014 r.

 • Magazyn 10/2014 - COPA_COGECA

 • Zaproszenie na szkolenie  z udziałem Minister Z. Krzyżanowskiej

  20 lutego 2014 rok godz. 14.00

  “Rolnicy z Roli w Nowej Perspektywie”

 • Zaproszenie - Podsumowanie "Klub Rola nr 1"

 • List Prezesa do członków Zrzeszenia – 5 lutego 2014 r.

 • Grupa Robocza d/s Zbóż    -    Warszawa, 10 grudnia 2013

 • Ponad 105 mld euro dla Polski z UE  - 19.11.2013

  Parlament Europejski zatwierdził budżet UE na lata 2014-20. Budżetowy kąsek dla Polski to 105,8 mld euro, w tym 72,8 mld euro na politykę spójności. Dzisiejsze głosowanie to koniec trwającego ponad dwa lata maratonu budżetowego w Unii Europejskiej, w którym ważyła się grubość koperty dla Polski, czyli dla głównego beneficjenta budżetu UE. José Manuel Barroso, szef Komisji Europejskiej, oraz komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski przedstawili swój projekt siedmiolatki już w czerwcu 2011 r. Ale przywódcy krajów UE wynegocjowali swoją, przykrojoną wersję budżetu dopiero w lutym 2013 r.

  Budżet jest mniejszy od obecnej siedmiolatki (dla całej Unii, bo dla Polski jest większy), co bardzo nie podoba się w Parlamencie Europejskim. Pomimo to od szczytu UE w lutym zdecydowanie zanosiło się, że większość europosłów powie "tak". Jednak ostatnie kilka miesięcy zamieniło się w nerwową przepychankę między europarlamentem oraz Radą UE (ministrami krajów Unii) o detale porozumienia budżetowego. Europosłom udało się m.in. wytargować większą swobodę Brukseli w ratowaniu niewykorzystywanych przez Unię pieniędzy od odsyłania ich do krajów płatników. Teraz ich większa część będzie mogła zostać w kasie Unii.

   

   

   

  Źródło: http://www.topagrar.pl/Aktualnosci/3197-Ponad-105-mld-euro-dla-Polski-z-UE.html

 • List Prezesa 12.11.2013

 • Debata przedżniwna - 4 lipca 2013 – Warszawa - Ministerstwo Rolnictwa

 • List Prezesa 26.06.2013

 • Znamy winowajcę wzrostu cen żywności!

  To nie biopaliwa, ale ceny paliw, zmiany kursowe walut, ekstremalne zjawiska pogodowe i restrykcje w polityce rolnej i handlowej są głównymi przyczynami wysokich i nadmiernie zmiennych cen żywności – twierdzi prof. Michael Schmitz z Uniwersytetu w Giessen. W przeprowadzonej analizie pt. „Do Biofuels Contribute to Price Volatility and Food Insecurity” profesor dowodzi, że silne wahania cen surowców rolnych odnotowywane w ostatnich kilku sezonach miały znikomy wpływ na regiony dotknięte problemem głodu - wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

   

  Więcej: http://www.agronews.com.pl/

 • Szkolenie 04.06.2013

  Program szkolenia 4 czerwca 2013 r. godz. 10.00

   

  Restauracja „Stara Kaszarnia” 77-300 Człuchów ul. Dworcowa 13

   

  10.00 Zbigniew Kaszuba

  Otwarcie szkolenia

  Prezentacja nowej strony Zrzeszenia http://zrzeszenie-rola.pl/

  Internetowe, bezpłatne porady prawne dla członków.

   

  10.20 Lech Goraj

  Instytut Ekonomiki Rolnictwa

  i Gospodarski Żywnościowej w Warszawie

  Podatek dochodowy w rolnictwie.

  11.20 Maciej Kempa

  Kancelaria Adwokacka Bydgoszcz

  Ubezpieczenia mienia i upraw w rolnictwie, zasady ogólne.

  Porady prawne dla członków Zrzeszenia, zasady korzystania.

   

  11.50 Radosław Szatkowski

  Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Gdynia

  Aktualne działania ARR w tym dopłaty do materiału siewnego.

   

  12.20 Krzysztof Jamrowski Rola spółka z o.o.

  Plany inwestycyjne oraz aktualna oferta Firmy Rola

   

  12.40 Dyskusja

   

  13.00 Wspólny obiad

   

   

   

   

  Dr inż. Lech Goraj

  Adwokat Maciej Kempa

  Dr inż. Lech Goraj

   

   

   

   

   

  Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończony Wydział Ekonomiczno-Rolniczego z tytułem mgr inż. ekonomiki rolnictwa. W 2008 r. nadany tytuł profesora honorowego przez Radę Naukową Uniwersytetu Rolniczego w Chersoniu, Ukraina.

   

  Staż wstępny w 1972 r. i kolejne lata pracy do chwili obecnej w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (dawniej Instytut Ekonomiki Rolnej).

  W ramach wymiennej praktyki zawodowej, jednoroczny pobyt stanie Kansas, USA (farma, przedstawiciel handlowy Massey Ferguson) 1987/1988/,

  Podczas pracy w Instytucie kierowanie tematami badawczymi dotyczącymi zamierzeń produkcyjnych i inwestycyjnych rolników, ekonomiki produkcji wszystkich typów użytkowych tytoniu, rachunkowością rolną.

  W 1988 r. wyjazd do USA, stan Illinois. Po powrocie z 2 letniego stażu, od 1990 r. praca w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ.

  W 1993 r. pobyt na praktyce w zawodowym biurze doradztwa ekonomicznego “Agrosystems” w USA jako stypendysta Fundacji Jeffersona.

  W 1996 roku powołany przez Ministra Rolnictwa na kierownika zespołu dla utworzenia jednolitego systemu rachunkowości dla gospodarstw rolnych.

  W następnych latach kierownictwo zespołem ekspertów i nadzór nad wdrażaniem Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych (ZSRGR), protoplastę Polskiego FADN (we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

  W latach przedakcesyjnych uczestnictwo w screeningach odnośnie dostosowań polskich przepisów prawa w zakresie rolnictwa do aquis communaitaire UE. Następnie udział posiedzeniach Komitetów do spraw FADN w Brukseli od 2003 r. z mandatem reprezentacyjnym Polski.

  Od 2004 r. po uzyskaniu statusu członka UE, pełnomocnik dyrektora ds. FADN. W tym czasie realizowana praca polegała na:

  -Bezpośrednim kierowaniu 31 osobowym zespołem Polskiego FADN i pośrednie zarządzanie zespołem ok.1900 doradców współpracujących w ramach Polskiego FADN,

  -Zarządzaniem i nadzorowaniem dobrowolnego prowadzenia rachunkowości przez około 12500 gospodarstwach rolnych,

  -Tworzeniu komputerowej bazy danych o wynikach produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw prowadzących rachunkowość,

  -Wykonywaniu analiz o sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych,

  -Wykonywaniu różnych ekspertyz na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Finansów i innych instytucji,

  -Przeprowadzaniu szkoleń z zakresu rachunkowości rolnej i analiz ekonomicznych w skali mikro i makro,

  -Zarządzaniu internetowym portalem edukacyjnym dotyczącym Polskiego FADN www.fadn.pl .

  -Uczestnictwie w posiedzeniach komitetu ds. FADN w Brukseli od 2003 r.

  Dzięki bardzo dobrej znajomości zagadnień rachunkowości rolnej ,w tym FADN oraz dobrej znajomości języka angielskiego uczestniczył w licznych konferencjach i wykładach zagranicznych.

  Posiadana wiedza i doświadczenie, predestynowały do udziału w realizacji projektów zagranicznych mających na celu wdrożenie lub modernizacje FADN w 7 państwach (Chorwacja 2012-2013, Turcja 2011-2012, Macedonia 2009-2011, Mołdawia 2010, Rumunia 2009, Azerbejdżan 2009, Gruzja 2009.

  Obecnie jest członkiem kilku organizacji zawodowych, a mianowicie:

  Rady Naukowej IERiGŻ-PIB,

  Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

  Komitetu redakcyjnego kwartalnika „Ubezpieczenia w rolnictwie”,

  Komitetu Krajowego FADN.

  W wcześniejszych latach minionych uczestniczył w pracach wielu zespołów realizujących bardzo ważne projekty, m.in:

  1)prof. Balcerowicza ds. wdrożenia podatku od towarów i usług (VAT),

  2)prof. Hausnera ds. reformy ubezpieczeń społecznych,

  3)min. Gronickiego pod nazwą „Społeczna Rada Skarbowości”.

  Od 1 maja 2013 roku, po uzyskaniu uprawnień emerytalnych zrezygnował z kierowania zakładem rachunkowości rolnej i jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu jako doradca ds. realizacji Polskiego FADN.

   

  Adwokat Maciej Kempa

   

   

  Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, uzyskując tytuł magistra prawa. Jest absolwentem Europejskich Studiów Specjalnych przy Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta w Toruniu. W latach 2007-2011 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Prowadzi własną praktykę w ramach kancelarii adwokackiej w Bydgoszczy. Występuje przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi na terenie całego kraju), Policją, Prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, sądami wojskowymi (okręgowymi i garnizonowymi), organami administracji publicznej i samorządowej. Świadczy obsługę prawną na rzecz spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w sprawach o roszczenia majątkowe (o odszkodowanie, o zadośćuczynienie,

  egzekucje wierzytelności, podział majątku). Angażuje się również w pracę na rzecz społeczności lokalnych uczestnicząc w programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Jest autorem artykułów naukowych:

  Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu w sprawach ochrony danych osobowych – Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów: X-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, wyd. TNOiK 2008

   

  Spółdzielnie socjalne osób niepełnosprawnych, Konferencja Naukowa pt. Prawo Pracy Wobec Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

   

 • Szkolenie 21.02.2013

   

  Program  szkolenia 21 luty  2013 r.    godz. 14.00

  Restauracja „Stara Kaszarnia”      77-300 Człuchów   ul. Dworcowa 13

   

  14.00 Zbigniew Kaszuba  Otwarcie szkolenia

  14.15 Monika Muchin Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający

  Agnieszka Głowacka  Główny meteorolog  MeteoGroup

   

  MeteoGroup dla rolnictwa – portal AgroPogoda,

  możliwości jego wykorzystania w nowoczesnym rolnictwie.

   

  14.45 Marek Zagórski  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

   

  WPR 2014 - 2020, aktualny stan negocjacji

  oraz jej kształt dla polskich rolników.

   

  16.00 Andrzej Gniedziejko  Przedsiębiorstwo Arkop sp. z o.o.     Poza korzeniowe dokarmianie roślin.

   16.20 Paweł Łuczak   Agromor S. J.

  Uprawa owsa i strączkowych,

  alternatywą dla uproszczeń agrotechnicznych.

  16.40 Dyskusja

  17.00 Wspólna kolacja

   

  List Prezesa | Lektorzy | Galeria

   

   

   

   

 • Walne Zgromadzenie  Zrzeszenia Rola        21.02.2013

   

  Proponowany porządek obrad:

   

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności posiedzenia (*).

  2. Zgłaszanie kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

  3. Wybór – w głosowaniu jawnym - przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia.

  4. Wybór Komisji skrutacyjnej.

  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lutego 2012 roku.

  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2012.

  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

  9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok (**).

  10. Dyskusja.

  11.  Przyjęcie sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2012,

  b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej za 2012 rok,

  c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 – bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

  d) podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok,

  e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,

  f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej,

  g) podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej na rok 2013,

  h) przedstawienie wielkości nierozliczonych, historycznych wpłat rolników na pokrycie indywidualnego udziału członka Zrzeszenia Rola w zakupie udziałów PZZ Człuchów- Słupsk oraz na fundusz specjalny oraz propozycje Zarządu ich rozliczenia i przeprowadzenie w tym zakresie dyskusji,

  i) podjęcie uchwały w sprawie  gospodarowania funduszem założycielskim i rozliczenia wniesionej przez członków składki na pokrycie indywidualnego udziału członka Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku „Rola” w zakupie udziałów „PZZ Człuchów-Słupsk” Sp. z o.o. w Człuchowie,

  j) przedstawienie planu budżetu na rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na rok 2013.

  12. Przedstawienie propozycji zatrudnienia pracownika d/s audytu wewnętrznego spółki z o.o. Rola oraz zakresu obowiązków i ewentualnych kosztów. Podjęcie stosownego projektu uchwały.

  13. Wolne wnioski członków Zrzeszenia.

  14. Podjęcie uchwał wynikających z przebiegu posiedzenia.

  15. Rozstrzygnięcie konkursu z ostatniego WZ.

  16. Zamknięcie obrad.

   

   

   

   

   

   

         Z poważaniem

   

         Zbigniew Kaszuba

         (Prezes Zarządu)

   

  ZAWIADOMIENIE

  o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

   

   

 • Szkolenie 18.06.2012

   

  Człuchów, dnia 6 czerwiec  2012

   

   

   

      Szanowni Państwo

   

   

   Realizując postanowienia statutowe Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku Rola, chciałbym w imieniu Zarządu zaprosić Państwa na kolejne szkolenie, które będzie poświęcone coraz bardziej ważnym zagadnieniom sprzedaży zbóż i rzepaku z naszych gospodarstw w optymalnym terminie pozwalającym uzyskać najlepszą cenę.

   

  Nie jest to jednak takie proste wobec coraz większych zawirowań rynkowych,

  przez co ceny surowców rolnych zmieniają się w ślad za zmianami podaży i popytu, pogłębiane dodatkowo zmianami klimatycznymi, a także bardzo  częstymi zakupami spekulacyjnymi na tych rynkach.

   

  Zrozumienie i umiejętność przewidywania czynników, które będą wpływały na ofertę produktów rolnych w kolejnych tygodniach i miesiącach, stanowi element o kluczowym znaczeniu przy definiowaniu strategii zarządzania ryzykiem cenowym.

   

  Prognozowanie poziomu podaży odbywa się w oparciu o narzędzia służące do śledzenia produkcji na całym świecie, tworzenia modeli wydajności, zależności pomiędzy rynkami, wpływu klimatu itd.  Jest to proces bardzo skomplikowany.

   

  Rzetelna informacja o rynku, będąca wynikową analiz wyżej wymienionych elementów, a jednocześnie niosąca z sobą prawdziwą wartość dodaną, cenną w procesie podejmowania decyzji przez zainteresowane podmioty, powinna być obiektywna, niezależna i realizowana możliwe blisko źródła danych.

   

  Dlatego gorąco zapraszam na szkolenie, które w znacznym stopniu pozwoli pogłębić wiedzę na ten temat korzystając z wiedzy wybitnych specjalistów, których z nie małym trudem udało się nam zaprosić na to spotkanie.

   

  Skorzystajmy z niego wszyscy.

   

   

   

   

         Zbigniew Kaszuba

   

         Prezes Zrzeszenia Rola

 • Wyjazd studyjny Bruksela: 27.11 – 2.12.2011 rok

Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku ROLA © 2013